Saura logo

Saura psykologipalvelut

Lasten ja nuorten psykologipalvelut

Saura psykologipalvelut tarjoaa psykologin asiantuntemusta lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi Lahdessa.

Psykologipalvelut Lahdessa

Psykologiset arvioinnit ja tutkimukset

Mikäli lapsen tai nuoren kehitykseen ja käyttäytymiseen liittyvät asiat huolestuttavat, voidaan psykologin tekemillä arvioinneilla saada tarkempi kuva asiakkaan kokonaistilanteesta.

Psykologin tukikeskustelukäynnit

Keskusteluhoito on terapeuttinen prosessi, jossa psykologi tarjoaa turvallisen ja luottamuksellisen ympäristön, jossa asiakas voi puhua avoimesti ja rehellisesti mieltään painavista asioista, tunteistaan ja huolistaan.

Saura psykologipalvelut

Psykologipalvelut lapsille ja perheille

Saura psykologipalvelut tarjoaa psykologin asiantuntemusta lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi Lahdessa. Palveluihin kuuluvat psykologiset tutkimukset ja arvioinnit sekä psykologinen keskustelutuki. Tavoitteena on luoda turvallinen ja luottamuksellinen yhteistyösuhde, jossa sekä asiakkaan että läheisten ymmärrys ja selviytymiskeinot vahvistuvat.

Psykologipalvelut lapsille ja perheille

Psykologi Jenni Parikka

Olen laillistettu psykologi sekä kasvatusalan ammattilainen. Olen työskennellyt lasten, nuorten ja perheiden kanssa lähes 15 vuoden ajan sekä koulupsykologina että opetusalan ammattilaisena. Työskentelen tälläkin hetkellä opiskeluhuollon parissa Päijät-Hämeen alueella. Erityisosaamisalueitani ovat lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen sekä erilaiset psykologiset arvioinnit. Työskentelen asiakkaiden kanssa empaattisella ja asiakasta kunnioittavalla työotteella. Minulle on tärkeää luoda turvallinen ja luottamuksellinen työskentelyilmapiiri, jossa asiakas kokee tulevansa kuulluksi ja kohdatuksi. Toivon voivani auttaa jokaista löytämään omat vahvuutensa ja voimavaransa.