Saura logo

Saura psykologipalvelut · Lahti

Psykologi Jenni Parikka

Saura psykologipalvelut tarjoaa psykologin asiantuntemusta lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi Lahdessa.

Tutkinnot ja pätevyydet

Keskeisimpiä lisäkoulutuksia

Olen laillistettu psykologi sekä kasvatusalan ammattilainen. Olen työskennellyt lasten, nuorten ja perheiden kanssa lähes 15 vuoden ajan sekä koulupsykologina että luokanopettajana. Työskentelen tälläkin hetkellä opiskeluhuollon parissa Päijät-Hämeen alueella.

Erityisosaamisalueitani ovat lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen sekä erilaiset psykologiset arvioinnit. Työskentelen asiakkaiden kanssa empaattisella ja asiakasta kunnioittavalla työotteella. Minulle on tärkeää luoda turvallinen ja luottamuksellinen työskentelyilmapiiri, jossa asiakas kokee tulevansa kuulluksi ja kohdatuksi. Toivon voivani auttaa jokaista löytämään omat vahvuutensa ja voimavaransa.